A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2020 című, MFP-TFB/2020kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Pátyod Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.08.11 02:33:39 időpontban nyújtott be 3096310912 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3096310912 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt címe: „Falugondnoki busz beszerzése Pátyod településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 14.999.999 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.10.19.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

A projekt során új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése történt (1 db Mercedes Vito Tourer 114

CDI mikrobusz) Pátyod település meglévő falugondnoki szolgálata kapcsán.

A projekt műszaki-szakmai tartalma és a megvalósítással kapcsolatos elvárások teljes mértékben megfelel az MFP-TFB/2020 kódszámú pályázati kiírás központi előírásainak.

A pályázat, illetve a fejlesztés célja, szükségessége Pátyod Községben működő, de gépjárművel nem rendelkező falugondnoki szolgálat fejlesztése, a településen az intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, alapfeladatok, kiegészítő feladatok és önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatási feladatok végzésének fejlesztése. A községben egyre növekvő időskori létszámára tekintettel, a személyszállítás megszervezéséhez az egészségügyi alap- és szakellátás, szociális intézmények felé, továbbá az étkeztetés biztosításában való segédkezés érdekében, nem utolsó sorban óvodai és iskolai gyermekszállítás céljából nélkülözhetetlen a szolgáltatás fejlesztése. A falubusz beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülés hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötödéséhez.